Bezpieczeństwo pracy 3 główne zasady

Najczęstsze zdarzenia czy też wypadki podczas pracy pilnikami obrotowymi – to urazy oczu. Ale nie tylko to może nam się przydarzyć, nie przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy. W celu zapewnienia bezpiecznej pracy i zdrowia pracowników, zalecamy zapoznanie się z zasadami BHP oraz organizację szkoleń dla personelu. Zapraszamy do działu SZKOLENIA, gdzie można znaleźć więcej informacji na ten temat.

Ale nie tylko to może nam się przydarzyć, nie przestrzegając 3 podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy :

  1. Zawsze zakładaj certyfikowane okulary ochronne podczas pracy szlifierką
  2. Narzędzie pneumatyczne MUSI być odłączone od zasilania podczas wymiany tarczy
  3. .Sprawdź, czy szlifierka jest zasilana ciśnieniem dynamicznym 6.3bar, wyższe może spowodować wzrost obrotów urządzenia – a co za tym idzie – potencjalne uszkodzenie frezu lub tarczy, zbyt niskie – to mniejsze obroty, mogą być przyczyną wyłamania ostrzy w przypadku pilników

Dodatkowo:

  • Narzędzia elektryczne – upewnij się, czy masz odpowiednio dostosowane obroty do wybranego pilnika – aplikacji ,potencjalne kłopoty – jak powyżej. Dodatkowo, zwróć uwagę na przewód elektryczny – niewłaściwe ułożenie podczas pracy może skutkować przecięciem , co może być zagrożeniem dla Twojego życia lub zdrowia.
  • Upewnij się, że napęd ( szlifierka) , którego używasz, jest w pełni sprawny : niepokojące hałasy, luzy czy przedmuchy – zgłoś niezwłocznie do działu technicznego
  • Upewnij się, że pilnik jest właściwie osadzony w trzpieniu – nie powinien wystawać więcej, niż 10mm ( zdjęcie )
  • Pilniki przedłużane : maksymalna dopuszczalna prędkość to 15.000 obr na minutę (!) nie zakładaj do maszyn o większej prędkości nominalnej
  • Zwróć uwagę na maksymalna prędkość obrotową narzędzi ściernych, tak aby były zgodne z używanym napędem
  • Upadła Ci tarcza- nie powinna być już przeznaczona do użytku, potencjalne mikropęknięcia mogą w konsekwencji doprowadzić do jej poważnego uszkodzenia w czasie pracy z prędkością no 12.000 obr/min. Nie chcesz tego doświadczyć…

Chcesz wiedzieć więcej, zorganizować szkolenie dla swoich pracowników, zajrzyj do działu SZKOLENIA

Bezpieczeństwo pracy 3 główne zasady to kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy i zdrowia pracowników. Zapoznanie się z zasadami BHP oraz organizacja szkoleń dla personelu są niezbędne w celu minimalizacji ryzyka wypadków i urazów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dziale SZKOLENIA.