Formy płatności

Przelew tradycyjny na konto

przelew w PLN: 52 1050 1386 1000 0092 7959 1672

Grzegorz Sobuś SOOG
ul. H. Sienkiewicza 49/208
42-600 Tarnowskie Góry